Varning för global brist på rangebollar

Under året rapporterades det med jämna mellanrum om långa förseningar för leveranser av diverse golfutrustning, och vi flaggade tidigt för att även rangebollar för kommande år kunde påverkas.


Den globala distributionskedjan har stött på många problem till följd av pandemin, något som har påverkat de flesta branscher. En stor del är åtkomsten till viktiga råmaterial som kraftigt begränsar produktionsmöjligheterna, och nu kan vi slå fast att det sannolikt blir brist på rangebollar inte bara under 2022 men även inför 2023.


Det är, i korta drag, främst svårigheter i produktionen av Surlyn-skal som är den största anledningen till den stora osäkerheten. Då Surlyn också är väldigt populärt till spelbollar väljer många fabriker att prioritera just spelbollar framför rangebollar.


Därför vill vi uppmana er om att vara tidigt ute för att säkerställa att ni inte står utan rangebollar, inte bara inför 2022 men även 2023. I brist på material kommer det bli först till kvarn som gäller, och det går inte idag fastställa exakt när marknaden kommer att återgå till regelbunden produktion och ordinarie leveransmöjligheter.


Har ni frågor är ni välkomna att kontakta er rangeutvecklare eller skriva till oss på info@thebucketpros.com.